Algemene verordening gegevensbescherming

Inleiding

Dit is de privacyverklaring van Corazon Communication Business GmbH & Co. KG (“Corazon”), een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht volgens de wetten van Duitsland, ingeschreven bij de kamer van Koophandel in Wiesbaden onder nummer HRA 8469. Het is van toepassing op alle dochterondernemingen en vestigingen van Corazon voor zover zij persoonsgegevens verwerken.

Corazon heeft zijn statutaire zetel in Frankfurter Str. 5 65189 Wiesbaden, Duitsland.

Corazon behandelt persoonsgegevens die zij via haar websites, portals en alle andere middelen met de nodige zorgvuldigheid ontvangt en is toegewijd aan de bescherming van alle persoonlijke gegevens die zij ontvangt. Corazon is gebonden door de algemene verordening inzake gegevensbescherming (verordening (EU) 2016/679), de Duitse wet op de gegevensbescherming en de Duitse wet op telecommunicatie.

Deze privacyverklaring is ontworpen om u te adviseren over de aard van de informatie die Corazon verzamelt en de doeleinden waarvoor deze informatie wordt verwerkt, gebruikt, onderhouden en bekendgemaakt.

Deze privacyverklaring beoogt op een eenvoudige en transparante manier uit te leggen welke persoonsgegevens wij over u verzamelen en hoe wij deze verwerken. Het is op de volgende personen van toepassing:

We kunnen deze Privacyverklaring wijzigen om in overeenstemming te blijven met eventuele wijzigingen in de wet en/of om te reflecteren hoe onze bedrijfsprocessen persoonsgegevens verwerken. Deze versie is gemaakt op 25 mai 2018. De meest recente versie is beschikbaar op www.eenvoudigonlinebetalen.be.

Persoonsgegevens

Persoonlijke gegevens verwijzen naar alle informatie die ons iets over u vertelt of dat wij met u kunnen verbinden.

Corazon verwerkt alle informatie die wij van u ontvangen, inclusief persoonlijke en financiële informatie die u aan ons verstrekt, inclusief wanneer u of uw bedrijf: vraag of maak een aanvraag voor Corazon diensten, Registreer om te gebruiken en/of gebruik een van onze diensten en wanneer u communiceert met ons via e-mail, SMS, WhatsApp, een website of portaal, telefoon of andere elektronische middelen.

U deelt persoonlijke informatie met ons, bijvoorbeeld wanneer u: bezoek onze website, complete a (n) (online) (aanvraag) formulier, een contract ondertekenen, een betaling doen of als alternatief gebruik maken van onze betaaldiensten, of neem contact met ons op via een van onze kanalen.

We kunnen gegevens verwerken over uw gebruik van onze website en diensten (“gebruiksgegevens”). De gebruiksgegevens kunnen uw IP adres, geografische plaats, browser type en versie, werkend systeem, verwijzingsbron, lengte van bezoek, paginameningen en website navigatie wegen omvatten, evenals informatie over de timing, de frequentie en het patroon van uw dienst Gebruiken. De bron van de gebruiksgegevens is ons Analytics tracking systeem. Deze gebruiksgegevens kunnen worden verwerkt met het oog op de analyse van het gebruik van de website en de diensten. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is toestemming of onze legitieme belangen, namelijk het monitoren en verbeteren van onze website en diensten op basis van kunst. 6 ABS. 1 S. 1 verlicht. f GDPR

We kunnen ook informatie verwerken met betrekking tot onze klantenrelaties, inclusief contactgegevens van klanten (“klantrelatie gegevens”). De klantrelatie gegevens kunnen uw naam, uw werkgever, uw functietitel of rol, uw contactgegevens en informatie in de communicatie tussen ons en u of uw werkgever. De bron van de klantrelatie gegevens is u of uw werkgever. De klantrelatie gegevens kunnen worden verwerkt met het oog op het beheer van onze relaties met klanten, communiceren met klanten, het bijhouden van deze communicatie en het promoten van onze producten en diensten aan klanten. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is toestemming of onze legitieme belangen, gebaseerd op kunst. 6 ABS. 1 S. 1 verlicht. f GDPR namelijk het goede beheer van onze klantenrelaties

Wij kunnen informatie verwerken die u aan ons verstrekt met het oog op een abonnement op onze e-mailberichten en/of nieuwsbrieven (“berichtgevings gegevens”). De kennisgevings gegevens kunnen worden verwerkt met het oog op het verzenden van de relevante kennisgevingen en/of nieuwsbrieven. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is toestemming of de uitvoering van een overeenkomst tussen u en ons en/of het nemen van stappen, op uw verzoek, om een dergelijke overeenkomst aan te gaan.

Wij kunnen informatie verwerken die vervat is in of verband houden met de communicatie die u ons toestuurt (“correspondentie gegevens”). De correspondentie gegevens kunnen de communicatie inhoud en metagegevens bevatten die aan de communicatie zijn gekoppeld. Onze website zal het genereren van de metadata in verband met communicatie gemaakt met behulp van de website contact formulieren. De correspondentie gegevens kunnen worden verwerkt met het oog op de communicatie met u en de administratie. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is onze legitieme belangen, namelijk de goede administratie van onze website en het bedrijfsleven en de communicatie met gebruikers op basis van kunst. 6 ABS. 1 S. 1 verlicht. a en f GDPR.

We gebruiken ook gegevens die legaal beschikbaar zijn via openbare bronnen zoals handelsregisters, debiteuren registers en de media, of gegevens die rechtmatig door andere bedrijven binnen de Corazon-groep of door derden worden verstrekt.

GEVOELIGE GEGEVENS

Wij registreren geen gevoelige gegevens met betrekking tot uw gezondheid, etniciteit, religieuze of politieke overtuigingen, tenzij het strikt noodzakelijk is.

WAT DOEN WE MET UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen om legitieme zakelijke redenen. Dit omvat:

 • Beleid. Wanneer u onze diensten gebruikt, zijn wij wettelijk verplicht persoonsgegevens te verzamelen die uw identiteit verifiëren en te beoordelen of wij u of uw bedrijf als klant kunnen accepteren. We moeten ook uw adres of telefoonnummer weten om contact met u op te nemen.
 • Kredietrisico. Om de financiële positie van uw onderneming te beoordelen, passen wij specifieke risicomodellen toe die het gebruik van persoonsgegevens kunnen inhouden.
 • Gepersonaliseerde marketing. Wij kunnen u brieven, e-mails, of SMS-berichten die u een product of dienst op basis van uw persoonlijke omstandigheden, of tonen u een dergelijk aanbod wanneer u inlogt op onze website of mobiele apps. U zich afmelden voor dergelijke gepersonaliseerde aanbiedingen. U hebt het recht, niet om toestemming of om bezwaar te maken tegen gepersonaliseerde direct marketing of commerciële activiteiten, met inbegrip van profilering met betrekking tot deze activiteiten.
 • U te voorzien van de best passende producten en diensten. Wanneer u onze website bezoekt, belt u ons Klantenservice centrum of bezoekt u een filiaal waar wij informatie over u verzamelen. Wij analyseren deze informatie om uw potentiële behoeften te identificeren en de geschiktheid van producten of diensten te beoordelen.
 • Verbetering en ontwikkeling van producten en diensten: analyseren hoe u onze producten en diensten gebruikt, helpt ons meer over u te begrijpen en laat ons zien waar we kunnen verbeteren.
 • We analyseren de resultaten van onze marketing activiteiten om hun effectiviteit en de relevantie van onze campagnes te meten.
 • Het voorkomen en opsporen van fraude en gegevensbeveiliging: wij hebben de plicht om uw persoonlijke gegevens te beschermen en te voorkomen, op te sporen en gegevens inbreuken bevatten. Dit omvat informatie die wij moeten verzamelen over u, bijvoorbeeld om te voldoen aan de voorschriften tegen het witwassen van geld, terrorismefinanciering en belastingfraude.
 • Wij kunnen uw persoonlijke informatie verwerken om u en uw activa tegen frauduleuze activiteiten te beschermen, bijvoorbeeld als u het slachtoffer van identiteitsdiefstal bent, als uw persoonlijke gegevens werden onthuld of als u binnendrongen in een beveiligd computersysteem bent.

Gegevens die we verwerken om een andere reden is geanonimiseerde of we verwijderen zo veel van de persoonlijke informatie mogelijk

UW PERSOONLIJKE GEGEVENS AAN ANDEREN VERSTREKKEN

Wanneer wij persoonsgegevens intern of met derden in andere landen delen, zorgen wij ervoor dat de nodige waarborgen zijn om het te beschermen.

Hiervoor berust Corazon op: • EU-model clausules, die gestandaardiseerde contractuele clausules zijn die worden gebruikt in overeenkomsten met dienstverleners om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens die buiten de Europese economische ruimte worden overgedragen, in overeenstemming zijn met de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming

 • Privacy Shield Framework dat beschermt persoonsgegevens overgedragen aan de Verenigde Staten.

Om u de best mogelijke diensten te kunnen bieden en in ons bedrijf concurrerend te blijven, delen wij bepaalde gegevens zowel intern als buiten de Corazon-groep. Dit omvat:

 • Corazon entiteiten we overdracht van gegevens over Corazon bedrijven en filialen voor operationele, regelgevende of rapportage doeleinden, bijvoorbeeld om te voldoen aan bepaalde wetten, veilige IT-systemen of bepaalde diensten (zie paragraaf 4 (wat we doen met uw persoonlijke gegevens). We kunnen ook gegevens overdragen naar gecentraliseerde opslagsystemen of deze wereldwijd verwerken voor meer efficiëntie.
 • Onafhankelijke verkoopagenten en dienstverlener.
 • Overheidsinstanties om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen kunnen wij gegevens bekendmaken aan de bevoegde autoriteiten, bijvoorbeeld om terrorisme tegen te gaan en het witwassen van geld te voorkomen.
 • In sommige gevallen zijn wij wettelijk verplicht om uw gegevens te delen met externe partijen, waaronder: • overheidsinstanties, toezichthouders en toezichthoudende instanties zoals fraude beschermingsinstanties en de centrale banken van de landen waar wij actief zijn; • gerechtelijke/opsporingsautoriteiten, zoals de politie, openbare aanklagers, rechtbanken en arbitrage/bemiddelingsinstanties op hun uitdrukkelijke en juridische verzoek;
 • Met uw toestemming kan uw informatie ook worden gebruikt voor andere doeleinden waarvoor u uw specifieke toestemming, of wanneer vereist door de wet of indien toegestaan onder de voorwaarden van de wetgeving van de relevante jurisdictie.

UW RECHTEN

In deze paragraaf 8 hebben wij de rechten samengevat die u hebt in het kader van de wet op de gegevensbescherming. Sommige van de rechten zijn complex, en niet alle details zijn opgenomen in onze samenvattingen. Daarom dient u de relevante wetten en richtlijnen van de regelgevende instanties te lezen voor een volledige uitleg van deze rechten.

Uw belangrijkste rechten in het kader van gegevensbescherming wet zijn:

a het recht op toegang;

b het recht op rectificatie;

c het recht op uitwissing;

d het recht om de verwerking te beperken;

e het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking;

f het recht op overdraagbaarheid van gegevens;

g het recht om bij een toezichthoudende autoriteit te klagen; En

h het recht om toestemming in te trekken.

U heeft het recht om te bevestigen of wij uw persoonlijke gegevens verwerken en, waar wij dat doen, toegang tot de persoonsgegevens, samen met bepaalde aanvullende informatie. Deze aanvullende informatie bevat gegevens over de doeleinden van de verwerking, de categorieën van de betrokken persoonsgegevens en de ontvangers van de persoonsgegevens. Het verstrekken van de rechten en vrijheden van anderen worden niet aangetast, zullen wij leveren aan u een kopie van uw persoonlijke gegevens. Het eerste exemplaar zal kosteloos worden verstrekt, maar er kunnen voor extra kopieën een redelijke vergoeding in rekening worden gebracht.

U hebt het recht om onnauwkeurige persoonlijke gegevens over u gerectificeerd en, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, om eventuele onvolledige persoonlijke gegevens over u voltooid.

In bepaalde omstandigheden heeft u het recht om uw persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te wissen. Deze omstandigheden omvatten: de persoonsgegevens zijn niet langer nodig met betrekking tot de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt; u intrekt toestemming voor verwerking op basis van toestemming; u bezwaar maakt tegen de verwerking volgens bepaalde regels van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming; de verwerking is bestemd voor direct marketingdoeleinden; persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt. Er zijn echter uitsluitingen van het recht op uitwissing. De algemene uitsluitingen omvatten waar de verwerking noodzakelijk is: voor de uitoefening van het recht van vrijheid van meningsuiting en van informatie; voor de naleving van een wettelijke verplichting; of voor de instelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen

In bepaalde omstandigheden heeft u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Deze omstandigheden zijn: u betwist de juistheid van de persoonsgegevens; verwerking is onwettig, maar je verzetten tegen uitwissing; Wij hebben de persoonsgegevens niet langer nodig voor onze verwerking, maar u hebt persoonlijke gegevens nodig voor de vestiging, de uitoefening of de verdediging van juridische claims; en u heeft bezwaar tegen de verwerking, in afwachting van de controle van dat bezwaar. Wanneer de verwerking op deze basis is beperkt, kunnen wij uw persoonsgegevens blijven opslaan. Wij zullen het echter alleen anders verwerken: met uw toestemming; voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen; voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon; of om redenen van belangrijk algemeen belang.

U hebt het recht om te bezwaar maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, maar alleen voor zover de rechtsgrondslag voor de verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is voor: de uitvoering van een taak uitgevoerd in de openbaar belang of in de uitoefening van een officiële instantie die in ons gevestigd is; of de doeleinden van de legitieme belangen die door ons of door een derde partij worden nagestreefd. Als u zulk een bezwaar maakt, zullen wij ophouden om de persoonlijke informatie te verwerken tenzij wij dwingende wettige gronden voor de verwerking kunnen aantonen die uw belangen, rechten en vrijheden opheffen, of de verwerking is voor de onderneming, de oefening of verdediging van juridische claims.

U heeft het recht om te bezwaar maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden (inclusief profilering voor direct marketingdoeleinden). Als u zulk een bezwaar maakt, zullen wij ophouden om uw persoonsgegevens voor dit doel te verwerken.

Voor zover de rechtsgrondslag voor onze verwerking van uw persoonsgegevens:

a toestemming; Of

(b) dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarop u partij bent of om stappen te ondernemen op uw verzoek voorafgaand aan het aangaan van een contract, en deze verwerking wordt uitgevoerd door geautomatiseerde middelen, hebt u het recht om uw perso ontvangen definitieve gegevens van ons in een gestructureerde, veelgebruikte en machine-leesbare formaat. Dit recht is echter niet van toepassing wanneer het de rechten en vrijheden van anderen zou schaden.

Als u van mening bent dat onze verwerking van uw persoonlijke gegevens inbreuk maakt op de wetgeving inzake gegevensbescherming, hebt u een wettelijk recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming. U dit doen in de EU-lidstaat van uw gewone verblijfplaats, uw werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk.

Voor zover de rechtsgrondslag voor onze verwerking van uw persoonlijke gegevens toestemming is, hebt u het recht om deze toestemming op elk moment in te trekken. Intrekking zal niet van invloed op de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

U uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens uitoefenen [door ons schriftelijk te verwittigen.

COOKIE-BELEID

Corazon maakt gebruik van cookies en soortgelijke technologieën in onze websites om ervoor te zorgen uw bezoek aan onze website gaat soepel.

 1. session cookies: deze cookies kunnen opslaan van uw browser naam, het type van de computer en technische informatie over uw middel van de verbinding met deze website, zoals het besturingssysteem en de Internet service providers gebruikt en andere soortgelijke informatie. Deze informatie wordt gebruikt om de navigatie en het gebruik van deze website technisch te vergemakkelijken. Daarnaast kunnen functionele cookies worden gebruikt voor het opslaan van persoonlijke instellingen, zoals taal, of om uw gegevens te onthouden voor volgende bezoeken, indien gewenst.
 2. Analytics cookies: deze website maakt ook gebruik van Analytics cookies geplaatst door Google Analytics (met inbegrip van Google tag Manager) om het aantal bezoeken en de delen van de website die het meest populair onder onze websitebezoekers te meten, alsmede voor benchmarking Doeleinden. Deze informatie wordt gebruikt om geaggregeerde en statistische informatie over het gebruik van deze website te verstrekken en wordt gebruikt om de inhoud van deze website te verbeteren om uw gebruikerservaring te verbeteren. Corazon heeft de handleiding van de Nederlandse Autoriteit voor gegevensbescherming gevolgd om ervoor te zorgen dat Google Analytics op een privacy vriendelijke manier wordt gebruikt. Dit betekent dat we Google hebben geïnstrueerd om de laatste drie cijfers van je IP-adres (“anoniem IP”) te verwijderen en we hebben de standaardinstelling uitgeschakeld om gegevens met Google te delen. Verder heeft Corazon een gegevensverwerking overeenkomst gesloten met Google Inc. en Corazon maakt geen gebruik van andere Google-services in combinatie met de Google Analytics-cookies.
 3. Third-Party/sociale media cookies: deze website bevat cookies van websites van derden, voornamelijk sociale media cookies. Wanneer ze worden geplaatst op uw computer, ze automatisch activeren handige extra’s, bijvoorbeeld een Facebook ‘ like ‘ knop of een Twitter Messaging optie. Deze cookies informeren onze website of u ingelogd bent in dergelijke sociale media en ook u delen van deze website delen op sociale media. Bij het bezoeken van deze website, zal Corazon vragen om uw toestemming om deze cookies te gebruiken.

Heeft u bezwaar tegen cookies?

Cookies verwerken uw IP-adres in het algemeen, maar bewaren uw persoonlijke gegevens niet zoals e-mail adres of telefoonnummer. Als u geen cookies wilt opslaan op uw computer of cookies wilt verwijderen die al zijn opgeslagen, u dit regelen via uw browserinstellingen. Meer informatie over het verwijderen van cookies vindt u op de website van de Nederlandse consumentenorganisatie en op de website over cookies.

HOE WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS BESCHERMEN

Wij passen een intern kader van beleid en minimumnormen toe om uw gegevens veilig te houden. Deze beleid en normen worden periodiek bijgewerkt om hen op de hoogte te houden van regelgeving en marktontwikkelingen. Meer specifiek en in overeenstemming met de wet, nemen we passende technische en organisatorische maatregelen (beleid en procedures, IT-beveiliging, enz.) om de vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonlijke gegevens en de manier waarop het wordt verwerkt te waarborgen.

Bovendien, Corazon medewerkers zijn onderworpen aan vertrouwelijkheid en mogen niet openbaar maken van uw persoonsgegevens onrechtmatig of onnodig.

WAT U DOEN OM ONS TE HELPEN UW GEGEVENS VEILIG TE HOUDEN

Helaas is de overdracht van informatie via het internet in het algemeen niet altijd volledig veilig. Hoewel wij ons best zullen doen om uw persoonlijke informatie te beschermen, kunnen wij de veiligheid van uw informatie niet garanderen die aan onze plaats wordt overgebracht; elke transmissie is op eigen risico. Zodra wij uw informatie hebben ontvangen, zullen wij strikte procedures en veiligheidseigenschappen gebruiken proberen om onbevoegde toegang te verhinderen.

Wij doen ons uiterste best om uw gegevens te beschermen, maar er zijn bepaalde dingen die je doen ook:

 • Installeer anti-virus software, anti-spyware software en een firewall op uw computer en houd hen bijgewerkt;
 • niet verlaten verificatietokens of uw creditcard) onbeheerd;
 • Houd uw wachtwoorden strikt vertrouwelijk en gebruik sterke wachtwoorden, d.w.z. Vermijd duidelijke combinaties brieven en cijfers; en • wees alert online en leren hoe ongebruikelijke activiteit ter plaatse, zoals een nieuwe website adres of phishing e-mails met het verzoek persoonlijke informatie.

HOE LANG HOUDEN WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

Zodra u geen klant meer bent, zullen wij uw persoonlijke gegevens voor een redelijke termijn bewaren, of zoals anders toegestaan of vereist door wet.

CONTACTEER ONS

Wilt u meer weten over het gegevensbeleid van Corazon en hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken, dan u ons een e-mail sturen naar onze functionaris voor gegevensbescherming: Datenschutz@corazon-gruppe.de

CONTACT

gegevens

.